苏武慢湖州赵守席上作

author
0 minutes, 57 seconds Read

苏武慢(湖州赵守席上作)

作者:侯置朝代:宋代

苏武慢(湖州赵守席上作)原文
暗雨收梅,晴波摇柳,万顷水精宫冷。 

桥森画栋,岸列红楼,两岸翠帘交映。

天上行舟,鉴中开户,人在蕊珠仙境。

况吟烟啸月,弹丝吹竹,太平歌咏。

人尽说、铜虎分贤,银潢储秀,巩固行都藩屏。

棠阴散暑,鼎篆凝香,永日一庭虚静。

红袖持觞,彩笺挥翰,适意酒豪诗俊。

看飞云丹诏,行沙金勒,待公归觐。

苏武慢(湖州赵守席上作)拼音解读
àn yǔ shōu méi ,qíng bō yáo liǔ ,wàn qǐng shuǐ jīng gōng lěng 。 

qiáo sēn huà dòng ,àn liè hóng lóu ,liǎng àn cuì lián jiāo yìng 。

tiān shàng háng zhōu ,jiàn zhōng kāi hù ,rén zài ruǐ zhū xiān jìng 。

kuàng yín yān xiào yuè ,dàn sī chuī zhú ,tài píng gē yǒng 。

rén jìn shuō 、tóng hǔ fèn xián ,yín huáng chǔ xiù ,gǒng gù háng dōu fān píng 。

táng yīn sàn shǔ ,dǐng zhuàn níng xiāng ,yǒng rì yī tíng xū jìng 。

hóng xiù chí shāng ,cǎi jiān huī hàn ,shì yì jiǔ háo shī jun4 。

kàn fēi yún dān zhào ,háng shā jīn lè ,dài gōng guī jìn 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍

侯置 侯置(?——?)字彦周,东山(今山东诸城)人。南渡居长沙,绍兴中以直学士知建康。卒于孝宗时。其词风清婉娴雅。有《孏窟词》…详情

 

Similar Posts