author
1 minute, 2 seconds Read

浪淘沙慢(万叶战)

作者:周邦彦朝代:宋朝

浪淘沙慢(万叶战)原文
万叶战,秋声露结,雁度沙碛。 

细草和烟尚绿,遥山向晚更碧。

见隐隐、云边新月白。

映落照、帘幕千家,听数声、何处倚楼笛?装点尽秋色。

脉脉。

旅情暗自消释。

念珠玉、临水犹悲感,何况天涯客?忆少年歌酒,当时踪迹。

岁华易老,衣带宽、懊恼心肠终窄。

飞散后、风流人阻。

兰桥约、怅恨路隔。

马蹄过、犹嘶旧巷陌。

叹往事、一一堪伤,旷望极。

凝思又把阑干拍。

浪淘沙慢(万叶战)拼音解读
wàn yè zhàn ,qiū shēng lù jié ,yàn dù shā qì 。 

xì cǎo hé yān shàng lǜ ,yáo shān xiàng wǎn gèng bì 。

jiàn yǐn yǐn 、yún biān xīn yuè bái 。

yìng luò zhào 、lián mù qiān jiā ,tīng shù shēng 、hé chù yǐ lóu dí ?zhuāng diǎn jìn qiū sè 。

mò mò 。

lǚ qíng àn zì xiāo shì 。

niàn zhū yù 、lín shuǐ yóu bēi gǎn ,hé kuàng tiān yá kè ?yì shǎo nián gē jiǔ ,dāng shí zōng jì 。

suì huá yì lǎo ,yī dài kuān 、ào nǎo xīn cháng zhōng zhǎi 。

fēi sàn hòu 、fēng liú rén zǔ 。

lán qiáo yuē 、chàng hèn lù gé 。

mǎ tí guò 、yóu sī jiù xiàng mò 。

tàn wǎng shì 、yī yī kān shāng ,kuàng wàng jí 。

níng sī yòu bǎ lán gàn pāi 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍

周邦彦 周邦彦(1056─1121)字美成,自号清真居士,钱塘(今浙江杭州)人。周早年「疏隽少检,不为州里推重,而博涉百家之书」。元丰初,「游太学,有俊声」。神宗时擢为试太学正。元四年(1089)出为庐州(今安徽合肥)教授。绍圣四年(1097)还朝,任国子主簿。徽宗即位,改除校书郎,历考功员外郎,卫尉宗正少卿兼议礼局检讨。政和二年(1112),出知隆德府(今山西长治)。六年…详情

 

Similar Posts