author
0 minutes, 20 seconds Read

不见丹丘三十年。

出自宋代洪适的《浣溪沙(席上再作)》

原文赏析:
不见丹丘三十年。 

青山碧水想依然。

自惊绿鬓已苍颜。

月在柳梢曾径醉,雨荒院菊有谁怜。

绣衣归与古人言。

拼音解读
bú jiàn dān qiū sān shí nián 。 

qīng shān bì shuǐ xiǎng yī rán 。

zì jīng lǜ bìn yǐ cāng yán 。

yuè zài liǔ shāo céng jìng zuì ,yǔ huāng yuàn jú yǒu shuí lián 。

xiù yī guī yǔ gǔ rén yán 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍

洪适 洪适(1117~1184)南宋金石学家、诗人、词人。初名造,字温伯,又字景温;入仕后改名适,字景伯;晚年自号盘洲老人,饶州鄱阳(今江西省波阳县)人,洪皓长子,累官至尚书右仆射、同中书门下平章事兼枢密使,封魏国公,卒谥文惠。洪适与弟弟洪遵、洪迈皆以文学负盛名,有“鄱阳英气钟三秀”之称。同时,他在金石学方面造诣颇深,与欧阳修、赵明诚并称为宋代金石三大家。…详情

 

Similar Posts